Aktuálně

„Nejúspěšnější sportovec Chomutovska 2017“

Městské divadlo v Chomutově bylo v pondělí 12. února večer v obležení sportovců, jejich rodičů, přátel, příbuzných a fanoušků. Vyhlašovali se tam nejúspěšnější sportovci okresu. Tím úplně nejúspěšnějším se stala už podeváté plavkyně Simona Baumrtová ze Slávie Chomutov.

Ke stažení zde

 

ČUS podporuje vznik samostatné vládní agentury pro sport

Nový ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga po nástupu do funkce označil jako za jednu ze svých priorit přípravu samostatné agentury pro sport. To přivítal Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Chomutovská sportovní unie je připravena pomoci klubům s administrací žádostí

Česká unie sportu je připravena cestou okresních servisních center sportu při OS ČUS pomoci klubům a jednotám s administrací žádostí na dotace z Programu Můj klub. Termín jejich odevzdání je 29. prosince 2017.

Miroslav Jansta: Pro mě je postava předsedy ČOV největším životním zklamáním

Ke stažení zde

Kdo chtěl obvinit ČUS a jejího předsedu Janstu aneb druhý pokus o ovládnutí majetku ČUS

Ke stažení zde

Vyjádření VV ČUS k dotační kauze a financování sportu

Ke stažení zde

Plánované sportovní
akce a závody

Informace o sportovních aktivitách, závodech a trénincích v SK a TJ

Co vše Chomutovská
sportovní unie zajišťuje

Chomutovská sportovní unie je dobrovolným sdružením SK a TJ se sídlem na území okresu Chomutov. Plní roli Servisního centra sportu ČUS. Zajišťuje odborný servis a vytváří potřebné podmínky pro SK a TJ a okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež a dospělé. Poskytuje poradenství a servis v ekonomických a ostatních činnostech SK a TJ – účetnictví, legislativa, žádosti a vyúčtování státních prostředků z vybraných programů MŠMT.

Činnost SCS je v rámci projektu „Finanční podpora činnosti Servisního centra sportu“ realizována z Fondu Ústeckého kraje.