Aktuálně

Česká unie sportu a její hlavní poslání a činnosti.
ČUS a okresní sdružení ČUS.

Často se zapomíná, co je hlavním posláním a prací administrativy a provozu. Mnohdy to není vidět. Je dobré si čas od času připomenout, že se vše nevytvoří samo.

Video zde

Česká unie sportu intenzivně pomáhá klubům se zajištěním žádostí o dotace

V rámci programu Můj klub 2024, který vypsala Národní sportovní agentura.
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let, které pravidelně a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce organizovaně sportují.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2023 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2024 do 12:00 hod.

V případě dotazů kontaktujte nejdříve pracovníky své servisní organizace.

Info k žádosti zde

Projekt Tipsport Sportuj s námi probíhá i v roce 2023

Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2023. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit.
Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku.

Přihlášení do projektu pro rok 2023 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

Přihlašování zde

Video k projektu

Česká unie sportu pomáhá klubům s vyúčtováním žádostí o dotace

Vyúčtování dotací a vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem:

Můj klub
Provoz a údržba
Dotace z rozpočtu obcí a měst

Datové schránky jsou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023.

Ke stažení zde

Desatero pro rodiče malých sportovců

1. Rodiče dodržují pravidlo 3P…

Ke stažení zde

Plánované sportovní
akce a závody

Informace o sportovních aktivitách, závodech a trénincích v SK a TJ

Co vše Chomutovská
sportovní unie zajišťuje

Chomutovská sportovní unie je dobrovolným sdružením SK a TJ se sídlem na území okresu Chomutov. Plní roli Servisního centra sportu ČUS. Zajišťuje odborný servis a vytváří potřebné podmínky pro SK a TJ a okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež a dospělé. Poskytuje poradenství a servis v ekonomických a ostatních činnostech SK a TJ – účetnictví, legislativa, žádosti a vyúčtování státních prostředků z vybraných programů NSA.
Máte-li zájem na spolupráci, nebo se chcete stát aktivními členy, kontaktujte nás.