Chomutovská sportovní unie je dobrovolným sdružením SK a TJ se sídlem na území okresu Chomutov. Plní roli Servisního centra sportu ČUS. Zajišťuje odborný servis a vytváří potřebné podmínky pro SK a TJ a okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež a dospělé. Poskytuje poradenství a servis v ekonomických a ostatních činnostech SK a TJ – účetnictví, legislativa, žádosti a vyúčtování státních prostředků z vybraných programů NSA.

Nejvyšším orgánem je valná hromada, která se schází jednou ročně.
Rozhoduje o všech klíčových otázkách týkajících se regionálního sdružení jako je:

  • rozdělování finančních zdrojů
  • administrace finančních příspěvků, Údržba a provoz sportovních zařízení, Projekty pro sportování veřejnosti – Sportuj s námi, Sportovní hry seniorů
  • volí výkonný výbor, na který přenáší své pravomoce v období mezi valnými hromadami.