Aktuálně

Archiv Novinek
Zde

Sportovní centrum Nymburk
Sportovní a firemní pobyty

Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o.
vos-cus.cz

 

Dotace NSA
agenturasport.cz

Dotace kraje
kr-ustecky.cz

 

Dokumenty, informace
Moderní sportovní klub

  • Poradce pro dobrovolníky působící ve sportu

OSA, Intergram

  • Kolektivní smlouvy s ochrannými svazy autorskými

Pojištění

  • Kolektivní nebo rámcové smlouvy

Legislativní poradna, informace, vzory

  • Nový Občanský zákoník, Založení a zánik SK/TJ, Stanovy SK/TJ – vzory, Pracovní právo, Změny právních povinností o.s., Trvalé užívání, Vzory a vzorové postupy, Ochranan osobních údajů, Vládní dokumenty, Zásady poskytování právních služeb

Ekonomické informace

  • Výkaz o majetku, Výkaz příjmů a výdajů vyplňují SK/TJ po přihlášení
    v Informačním systému ČUS

Software, Formuláře
Informační systém ČUS

  • Online evidence členské základny – Pouze pro sportovní kluby, členy CHSU

Microsoft Select

  • Postup nákupu softwaru firmy Microsoft v rámci licence Microsoft Select