Program

Průběžně!
Aktualizovat údaje SK/TJ v Informačním systému ČUS.
(členská základna, klubové příspěvky, oddíly, funkcionáři, pasport sportovních zařízení)

Do 31.03.2019
Zaplatit roční členský příspěvek za SK/TJ

Do 15.04.2019
Vyplnit výkazy v Informačním systému ČUS;
Výkaz o majetku, Výkaz příjmů a výdajů za rok 2018

2019
Valná hromada, Chomutov, Středisko kulturních a knihovnických služeb
(Bude svolána po celostátní VH ČUS)

Proběhlé akce

Do 30.11.2018
Oprávněné SK/TJ se přihlašují do programu Sportuj s námi pro rok 2019
(Realizováno dle pokynů MŠMT, ČUS)

Do 31.10.2018
Podávání žádostí MŠMT – Program Můj klub 2019, viz MŠMT

19.6.2018
Valná hromada, 19.6.2018, 17.00 hod., Chomutov, Středisko kulturních a knihovnických služeb

Do 30.04.2018
Vyplnit výkazy v Informačním systému ČUS;
Výkaz o majetku, Výkaz příjmů a výdajů za rok 2017

Do 31.03.2018
Zaplatit roční členský příspěvek za SK/TJ

Do 29.12.2017
Podávání žádostí MŠMT – Program Můj klub 2018, viz MŠMT

Do 30.11.2017
Oprávněné SK/TJ se přihlašují do programu Sportuj s námi pro rok 2018
(Realizováno dle pokynů MŠMT, ČUS)

Do 11.07.2016
Oprávněné SK/TJ předkládjí doklady před podpisem smlouvy o neinvestiční dotaci
z programu: IV – Údržba a provoz sportovních zařízení (Realizováno dle pokynů MŠMT, ČUS)

Do 31.10.2016
Oprávněné SK/TJ předkládjí VYÚČTOVÁNÍ neinvestiční dotace z programu:
IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 2016 (Realizováno dle pokynů MŠMT, ČUS)

Do 04.09.2015
Oprávněné SK/TJ předkládjí ŽÁDOSTI o neinvestiční dotaci z programu:
III – Činnost SK/TJ 2015 (Realizováno dle pokynů MŠMT, ČUS)

Převáděné dotace na údržbu označte následujícím číslem rozhodnutí:

Státní příspěvky 2016 – MŠMT – Údržba ČUS: 502015_4_006 A*
Státní příspěvky 2016 – MŠMT – Údržba FAČR: 502016_4_052_A*
Státní příspěvky 2016 – MŠMT – Údržba ČSK: 502016_4_049_A*
Státní příspěvky – MŠMT – rozdělované ČUS (Sportuj s námi): *

*Číslo rozhodnutí dotace