Program

Průběžně!
Aktualizovat údaje SK/TJ v Informačním systému ČUS.
(členská základna, klubové příspěvky, oddíly, funkcionáři, pasport sportovních zařízení)

Do 15.2.2021
Vyúčtování dotace MŠMT – Program Můj klub 2020, viz MŠMT

Do 31.03.2021
Zaplatit roční členský příspěvek za SK/TJ

Do 30.04.2021
Vyplnit výkazy v Informačním systému ČUS;
Výkaz o majetku, Výkaz příjmů a výdajů za rok 2020

Proběhlé akce

3.12.2019
Valná hromada, 17:00 hodin, Chomutovská knihovna, Palackého 4995, Chomutov

Do 30.11.2019
Oprávněné SK/TJ se přihlašují do programu Sportuj s námi pro rok 2020
(Realizováno dle pokynů MŠMT, ČUS)

Do 18.11.2019
Podávání žádostí MŠMT – Program Můj klub 2020, viz MŠMT

Dotace Národní sportovní agentury (NSA) pro rok 2021:

Můj klub, termín podání 22.10.-27.11.2020
Provoz a údržba, termín podání 30.11.-23.12.2020